Elektriker

Elektriker är en av de viktigaste hantverkarna vid olika om- och tillbyggnader. Kanske är du duktig nog att sköta resterande delar av bygget på egen hand, men en elektriker måste komma och ta hand om att dra och ändra elledningarna i huset. Så fort ett hus ska byggas eller renoveras så är det bra att kontakta en behörig och certifierad elektriker som genast tar hand om allt det elektriska i hemmet. Det är inte mycket man som amatör får sköta på egen hand vad gäller det elektriska, så här kan man inte ta det i egna händer på samma sätt som man kan med exempelvis snickeri. Som amatör är man tillåten att själv byta ut elkopplare och anslutningsdon för högst 16 A och 400 V samt ändra fast anslutning till ljusarmaturer i torra och brandsäkra miljöer. Allting annat kräver en behörig elektriker. Man behöver med andra ord i princip alltid en elektriker när det handlar om det elektriska i hemmet vid renovering etcetera.


Behörighet

Det är husägaren själv som är ansvarig för att elen är korrekt dragen, och om det visar sig att elen inte blivit dragen av en behörig elektriker så kan det uppstår många problem. Risken för brand blir såklart överhängande om man inte sett till att elen skötts ordentligt och finns det minsta tvekan att elen är fel dragen så kan det leda till att ditt försäkringsbolag låter bli att betala ut försäkring vid eventuell brand. Det finns med andra ord inga som helst fördelar med att försöka sig på att sköta elen på egen hand. Här får man se till att anlita ett proffs även om det kanske svider lite plånboken, men att spara in på pengar genom att låta just elen bli lidande är bara rent ut sagt dumt då konsekvenserna av ett sådant agerande slutar i total katastrof.